top of page

מהו אימון?

חלק מהם מקדמים ומשרתים אותנו, למשל התמדה, נחישות, עמידה במילה וכו'. ואילו חלק מההרגלים תוקעים אותנו, מונעים מאיתנו הגשמה, צמיחה ואושר, למשל פחד משינוי, עצלות, חוסר התמדה ועוד.

בתהליך האימון נזהה ביחד את ההרגלים. את הרגלים ודפוסי ההתנהגות המשרתים נחזק ונוקיר, ואת ההרגלים המעכבים נחליף בהדרגה על ידי הטמעת הרגלים חדשים טובים ומצמיחים, ובכך גם בין היתר ישתפרו את היחסים הבינאישיים, הביטחון העצמי יעלה ועוד. באימון נלמד כלים שיעזרו לך להתחבר ליכולת ולפוטנציאל שלך. הכלים ישמשו אותך בהמשך באופן עצמאי. האימון הוא דינמי ואקטיבי.

אימון הוא תהליך של העלאת כושר מבחינה מנטלית. לכולנו יש הרגלים ודפוסי התנהגות.

bottom of page